Välkommen till Huddinge kommun

Hur ser Huddinges historia ut? Hur fungerar en politiskt styrd organisation som Huddinge kommun? Vad gäller kring offentlighet och sekretess? Vad finns det för tankar kring ledarskap och medarbetarskap i Huddinge kommun?

Uppdaterad 15 februari 2017