Gränser

Om du är osäker på var din tomtgräns (fastighetsgräns) går kan lantmäteriavdelningen hjälpa dig att hitta gränsens rätta läge. Det kallas för gränsutvisning och du beställer det via blanketten "Beställning av utvisande av gräns". Vår leveranstid just nu är 3 veckor.  

Beställning av utvisande av gräns

Om du behöver nya beständiga gränsrör ska du beställa en lantmäteriförrättning

Pris för gränsutvisning

Den första gränspunkten kostar 2 070 kronor, därefter 518 kronor per gränspunkt. 25 procents moms tillkommer. I de fall där gränserna inte är utredda kan det tillkomma kostnader för utredningsarbete.  

Uppdaterad 3 januari 2018

Var informationen till din hjälp?