Nybyggnadskarta

Förlängda handläggningstider

För närvarande har vi längre handläggningstider på grund av ett tidigare systembyte, se information under de olika rubrikerna nedan. De längre handläggningstiderna kan vara fram till mars. Vi beklagar eventuella olägenheter och hoppas på överseende.

Tre olika nybyggnadskartor

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor: Fullständig, förenklad och Utdrag ur kartdatabasen. Tidigare kallades dessa A-, B- respektive C-karta. En nybyggnadskarta innehåller höjdinformation, fastighetsgränser, detaljplaneförhållanden, vägar och byggnader med mera.

Din bygglovhandläggare avgör vilken karta du behöver. Därför ska du kontrollera med din bygglovhandläggare innan du beställer så att det blir rätt.

1. Fullständig nybyggnadskarta beställer du som ska bygga

  • en ny huvudbyggnad som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
  • till en befintlig huvudbyggnad som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är för närvarande nio veckor.

2. Förenklad nybyggnadskarta beställer du som ska bygga

  • en ny huvudbyggnad som inte ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp
  • till en befintlig huvudbyggnad där tillbyggnadens area är större än 15 kvadratmeter och där huvudbyggnaden redan är ansluten till befintligt kommunalt eller eget vatten och avlopp

För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Leveranstid är för närvarande nio veckor.

3. Utdrag ur kartdatabasen beställer du exempelvis om du ska bygga

  • en tillbyggnad med en area av 15 kvadratmeter eller mindre 
  • ett garage
  • ett förråd
  • ett attefallshus
  • ett uthus
  • en mur

Leveranstid är för närvarande tre veckor. I vissa fall måste vi komma ut och mäta på plats, då blir leveranstiden längre.

Så här beställer du kartunderlag

Du som ansöker om bygglov behöver en nybyggnadskarta per berörd fastighet. Beställ via vår e-tjänst, du loggar in med din e-legitimation. Du kan även beställa via en blankett:

Beställ en nybyggnadskarta via vår e-tjänst

Blankett Nybyggnadskarta

Kartan fungerar som underlag för situationsplanen när du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om. Nybyggnadskartan är giltig i ett år.

Priser

Fullständig nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 9 315 kronor
Förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek 0-5000 kvadratmeter 8 280 kronor
Fullständig och förenklad nybyggnadskarta, tomtstorlek > 5000 kvadratmeter 16 043 kronor
Utdrag ur kartdatabasen 2 070 kronor
Kontroll och uppdatering av befintlig nybygnadskarta 4 140 kronor

 

Uppdaterad 3 januari 2018

Var informationen till din hjälp?