Radon

Mät radonhalten om du

  • inte har gjort någon mätning i huset förut
  • om senaste mätningen är mer än tio år gammal
  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • har ett hus byggt med blåbetong.

Radon i nybyggda hus

Har du radonfrågor som rör ett nybyggt hus ber vi dig att ta kontakt med bygglovavdelningen.

Radonmätning i lägenhet

Om du bor i lägenhet är det din förening eller hyresvärd som gör radonmätningen.

Så mäter du radon

1. Beställ mätdosor (oktober-februari)

Beställ radondosor av ett företag som gör radonmätningar. Du mäter radon mellan oktober och april, och kan beställa dosor mellan oktober och februari. 

Du behöver minst två dosor per bostad och minst en för varje våningsplan. 

2. Följ anvisningarna för hur du ska mäta

Följ anvisningarna för hur du ska mäta. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

3. Mätperiodens längd

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader mellan den 1 oktober och 30 april. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.  

Sanera radon

Vi rekommenderar att du anlitar en radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig att sanera radon. Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver hur du ska gå till väga för att sanera radon

Efter saneringen är det viktigt att du gör en ny radonmätning.

Radon i marken i Huddinge

Radon i inomhusluften kommer oftast från marken men kan också finnas i byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet (främst i borrade brunnar, sällan i kommunalt vatten).

All mark i Huddinge innehåller så mycket radon att det kan vara en risk för höga radonhalter inomhus. Radonhalten i din bostad kan till exempel bero på om din huskonstruktion är otät eller hur effektiv ventilationen är.

Det enda sättet att veta om radonhalten är för hög är att mäta radonhalten i din bostad. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att nå rikt- och gränsvärdet (200 Bq/m3) inomhus.

Radon i bostäder i Huddinge

I vissa fall har kommunen resultat av radonmätningar i bostadshus. Kontakta Servicecenter om du har frågor om tidigare radonmätningar i bostäder. 

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Kontakt bygglovsavdelningen

Besöksadress:

  • Öppet hus: Torsdagar 16.00–18.00: Sjödalsvägen 29, Huddinge
  • Övriga ärenden: Servicecenter, Sjödalstorget 13, Huddinge centrum

Telefon: 08-535 300 00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 27 juni 2017

Var informationen till din hjälp?