Mål och budget 2017

Publicerad:
2016-10-04 21:46:07
Uppdaterad:
2016-10-04 21:46:09.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument

Mål och budget 2017

PDF, 3 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.


Publicerad:
04 oktober 2016, kl 21:46
Uppdaterad:
04 oktober 2016, kl 21:46
Ämne:
Organisation och styrning