Renhållningsföreskrifter

Publicerad:
2016-05-18 15:32:40
Uppdaterad:
2016-05-18 15:32:44.
Ämne:
Miljö och klimat

Dokument

Renhållningsföreskrifter

PDF, 12 MB

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas. Här kan fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.


Publicerad:
18 maj 2016, kl 15:32
Uppdaterad:
18 maj 2016, kl 15:32
Ämne:
Miljö och klimat