Beställning av stomnätspunkter

Publicerad:
2016-05-18 16:45:59
Uppdaterad:
2017-10-13 12:12:38.
Ämne:
Lantmäteri och kartor

Dokument

Beställning av stomnätspunkter

PDF, 0 MB

Använd den här blanketten för att beställa stomnätspunkter av lantmäteriavdelningen. Stomnätspunkter är noggrant inmätta markeringar som utgör grunden för all kartläggning och projektering.


Publicerad:
18 maj 2016, kl 16:45
Uppdaterad:
13 oktober 2017, kl 12:12
Ämne:
Lantmäteri och kartor