Beställning av utstakning

Publicerad:
2016-05-18 16:45:59
Uppdaterad:
2016-05-18 16:46:00.
Ämne:
Lantmäteri och kartor

Dokument

Beställning av utstakning

PDF, 0 MB

Använd den här blanketten för att beställa utstakning av lantmäteriavdelningen. Vid en utstakning markerar man på marken var en byggnad ska stå.


Publicerad:
18 maj 2016, kl 16:45
Uppdaterad:
18 maj 2016, kl 16:46
Ämne:
Lantmäteri och kartor