Beställning av lantmäteriförrättning

Publicerad:
2016-05-18 16:45:59
Uppdaterad:
2017-10-13 11:53:33.
Ämne:
Lantmäteri och kartor

Dokument

Beställning av lantmäteriförrättning

PDF, 0 MB

Använd den här blanketten för att beställa en lantmäteriförrättning. Det kan till exempel handla om att stycka av en tomt, få reda på var fastighetsgränsen går eller bilda en gemensamhetsanläggning.


Publicerad:
18 maj 2016, kl 16:45
Uppdaterad:
13 oktober 2017, kl 11:53
Ämne:
Lantmäteri och kartor