Rapport - Uppföljning av tidigare granskning av delegation av beslutanderätt

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-12-13 16:33:53
Uppdaterad:
2016-12-13 16:33:54.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument