Revisionsskrivelse - Uppföljning av tidigare granskning av delegation av beslutanderätt

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-12-13 16:35:03
Uppdaterad:
2016-12-13 16:35:04.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument