Revisionsskrivelse – Uppföljning av tidigare granskning av livskvalitet i äldreomsorgen

Organisation:
Kommunrevisionen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-12-13 16:52:10
Uppdaterad:
2016-12-13 16:52:10.
Ämne:
Äldreomsorg och senior

Dokument