Rapport – Uppföljning av tidigare granskning – lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-12-13 17:22:47
Uppdaterad:
2016-12-13 17:22:48.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument