Revisionsskrivelse – Uppföljning av tidigare granskning – lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-12-13 17:23:44
Uppdaterad:
2016-12-13 17:23:44.

Dokument