Rapport – Granskning av kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan

Organisation:
Kommunrevisionen Grundskolenämnden
Publicerad:
2016-12-13 17:34:40
Uppdaterad:
2016-12-13 17:34:40.
Ämne:
Grundskola

Dokument