Revisionsskrivelse – Granskning av kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan

Organisation:
Kommunrevisionen Grundskolenämnden
Publicerad:
2016-12-13 17:35:29
Uppdaterad:
2016-12-13 17:35:30.
Ämne:
Grundskola

Dokument