Revisionsskrivelse – Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-12-14 09:19:06
Uppdaterad:
2016-12-14 09:19:07.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning