Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen – Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom äldreomsorgen – svar på revisionsrapport

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-12-14 09:50:33
Uppdaterad:
2016-12-14 09:50:33.
Ämne:
Organisation och styrning Trygghet och säkerhet Äldreomsorg och senior