Protokollsutdrag från kommunstyrelsen – Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom äldreomsorgen

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-12-14 09:52:14
Uppdaterad:
2016-12-14 09:52:14.
Ämne:
Organisation och styrning Trygghet och säkerhet Äldreomsorg och senior