Dokument

Plan vid extraordinära händelser

PDF, 0 MB

Denna plan för ledning och information är en del av kommunens handlingsplan för att kunna hantera extraordinära händelser och andra oönskade händelser som kräver krisledning.