Dokument

Reglemente för krisledningsnämnden

PDF, 0 MB

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det här dokumentet är en komplettering till kommunstyrelsens reglemente för krisledning och höjd beredskap.