Svar från socialnämnden – Granskning av kompetensförsörjning

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-01-27 13:32:52
Uppdaterad:
2017-01-27 13:32:52.
Ämne:
Organisation och styrning Kvalitetsutveckling