Svar från äldreomsorgsnämnden - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-02-23 17:11:35
Uppdaterad:
2017-04-28 13:53:33.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning