Mål och budget 2015

Organisation:
Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
2016-06-10 11:14:32
Uppdaterad:
2016-06-10 11:14:36.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument

Mål och budget 2015

PDF, 3 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.


Organisation:
Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
10 juni 2016, kl 11:14
Uppdaterad:
10 juni 2016, kl 11:14
Ämne:
Organisation och styrning