Revisionsskrivelse – Granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2017-03-28 13:04:24
Uppdaterad:
2017-03-28 13:04:24.
Ämne:
Organisation och styrning