Svar från äldreomsorgsnämnden – Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom äldreomsorgen

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-07 13:34:45
Uppdaterad:
2017-04-07 13:34:45.
Ämne:
Organisation och styrning Trygghet och säkerhet Äldreomsorg och senior