Svar från förskolenämnden – Granskning av kompetensförsörjning

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-07 13:55:25
Uppdaterad:
2017-04-07 13:55:25.
Ämne:
Organisation och styrning Kvalitetsutveckling