Svar från förskolenämnden - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-28 13:55:10
Uppdaterad:
2017-04-28 13:57:10.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning