Svar från grundskolenämnden - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-28 13:58:00
Uppdaterad:
2017-04-28 13:58:48.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning