Svar från gymnasienämnden - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-28 13:59:39
Uppdaterad:
2017-04-28 14:00:21.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning