Svar från kommunstyrelsen – Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-28 14:01:02
Uppdaterad:
2017-04-28 14:01:46.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning