Svar från socialnämnden - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-04-28 14:02:22
Uppdaterad:
2017-04-28 14:03:03.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning