Svar från kommunstyrelsen – Uppföljning av tidigare granskning – lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2017-04-28 14:21:50
Uppdaterad:
2017-04-28 14:23:13.
Ämne:
Organisation och styrning