Svar från grundskolenämnden – Granskning av kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan

Organisation:
Kommunrevisionen Grundskolenämnden
Publicerad:
2017-04-28 14:27:22
Uppdaterad:
2017-04-28 14:28:01.
Ämne:
Grundskola