Svar från kommunstyrelsen – Uppföljning av tidigare granskning av delegation av beslutanderätt

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2017-04-28 14:38:14
Uppdaterad:
2017-04-28 14:38:53.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument