Svar från äldreomsorgsnämnden– Uppföljning av tidigare granskning av livskvalitet i äldreomsorgen

Organisation:
Kommunrevisionen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2017-05-22 12:02:38
Uppdaterad:
2017-05-22 12:03:43.
Ämne:
Äldreomsorg och senior

Dokument