Delegationsordning för tillsynsnämnden

Organisation:
Tillsynsnämnden
Publicerad:
2017-05-23 18:15:02
Uppdaterad:
2017-08-09 11:28:23.

Dokument

Delegationsordning för tillsynsnämnden

PDF, 4 MB

I delegationsordningen listas vad nämnden har rätt att fatta beslut om, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.


Organisation:
Tillsynsnämnden
Publicerad:
23 maj 2017, kl 18:15
Uppdaterad:
09 augusti 2017, kl 11:28