Delegationsordning för socialnämnden

Organisation:
Socialnämnden
Publicerad:
2017-05-23 18:16:35
Uppdaterad:
2017-05-23 18:17:26.

Dokument

Delegationsordning för socialnämnden

PDF, 1 MB

I delegationsordningen listas vad nämnden har rätt att fatta beslut om, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.


Organisation:
Socialnämnden
Publicerad:
23 maj 2017, kl 18:16
Uppdaterad:
23 maj 2017, kl 18:17