Protokoll kommunfullmäktige den 19 juni 2017, § 32 Godkännande av delningsplan för Huge Fastigheter AB

Organisation:
Kommunfullmäktige
Publicerad:
2017-06-28 16:54:12
Uppdaterad:
2017-06-28 16:56:16.

Dokument