Rapport – Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
2017-07-12 14:15:04
Uppdaterad:
2017-07-12 14:18:49.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument