Revisionsskrivelse – Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
2017-07-12 14:19:33
Uppdaterad:
2017-07-12 14:20:59.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument