Revisionsskrivelse – Granskning av kommunens långsiktiga finansiering

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
2017-07-12 14:24:15
Uppdaterad:
2017-07-12 14:25:06.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument