Mål och budget 2018

Publicerad:
2017-08-09 11:01:33
Uppdaterad:
2017-08-09 11:02:20.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument

Mål och budget 2018

PDF, 2 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.


Publicerad:
09 augusti 2017, kl 11:01
Uppdaterad:
09 augusti 2017, kl 11:02
Ämne:
Organisation och styrning