Svar från kommunstyrelsen– Granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2017-09-13 13:51:47
Uppdaterad:
2017-09-13 13:52:30.
Ämne:
Organisation och styrning