Svar från natur- och byggnadsnämnden - Granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2017-10-02 12:08:54
Uppdaterad:
2017-10-02 12:10:24.
Ämne:
Organisation och styrning