Svar från socialnämnden - Granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2017-10-02 12:10:34
Uppdaterad:
2017-10-02 12:11:52.
Ämne:
Organisation och styrning