Svar från äldreomsorgsnämnden - Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2017-10-02 12:16:42
Uppdaterad:
2017-10-02 12:17:25.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument