Trafikstrategi

Organisation:
Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
2016-06-16 11:14:55
Uppdaterad:
2016-06-16 11:14:57.
Ämne:
Gator och trafik

Dokument

Trafikstrategi

TRAFIKSTRATEGI-2013, 7 MB

Kommunens trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter.


Organisation:
Kommunstyrelsens förvaltning
Publicerad:
16 juni 2016, kl 11:14
Uppdaterad:
16 juni 2016, kl 11:14
Ämne:
Gator och trafik