Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun, HKF 1100

Organisation:
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tillsynsnämnden Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:20:23
Uppdaterad:
2016-06-27 17:20:23.
Ämne:
Gator och trafik Kultur, fritid och idrott Natur Näringsliv och företagande Trygghet och säkerhet

Dokument

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun, HKF 1100

PDF, 1 MB

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Huddinges allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. I Huddinges föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats. Här finns bestämmelser om lastning av varor, grävning och buller, containrar, flaggor, skyltar och affischering, högtalarutsändning, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning, camping, hundar och ridning, fyrverkerier.