Riktlinjer för förtur till bostad av sociala och medicinska skäl, HKF 2800

Organisation:
Socialnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:20:44
Uppdaterad:
2016-06-27 17:20:45.
Ämne:
Bygglov och bostad Stöd till individer och familjer

Dokument